Breaking

22.3.20

Cập nhật phần mềm HTKK phiên bản 4.3.5

NỘI DUNG NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HTKK 4.3.5

1. Nâng cấp ứng dụng bổ sung các yêu cầu nghiệp vụ phát sinh
- Chức năng kê khai Tờ khai quyết toán của cá nhân (02/QTT-TNCN)
+ Chỉ tiêu [09] Điện thoại và chỉ tiêu [11] Email: bắt buộc nhập
+ Chỉ tiêu [24], chỉ tiêu [42]: không cho phép nhập từ kỳ quyết toán năm 2019 đáp ứng Nghị định 82/2018/NĐ-CP.
-  Chức năng kê khai Tờ khai quyết toán của tổ chức (05/QTT-TNCN)
+ Chỉ tiêu [37] trên tờ khai 05/QTT-TNCN; Chỉ tiêu [12], chỉ tiêu [21] trên BK 05-1/BK-QTT-TNCN; Chỉ tiêu [13], chỉ tiêu [17] trên BK 05-2/ BK-QTT-TNCN: không cho phép nhập từ kỳ quyết toán năm 2019 đáp ứng Nghị định 82/2018/NĐ-CP.

2. Cập nhật lỗi trên phiên bản HTKK4.3.4
- Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh: Cho phép chọn địa bàn Xã có tên trống thuộc Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi.

3. Phần mềm HTKK tự động nâng cấp phiên bản HTKK4.3.5 đối với trường hợp đã cài đặt HTKK v4.0, trường hợp chưa cài đặt, bạn có thể tải phần mềm tại đây

4. Phần mềm đọc báo cáo thuế định dạng file XML (iTaxviewer) tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét