Breaking

26.6.19

06:37

Công văn 1279/TCT-CS ngày 04/04/2017 của Tổng cục thuế về xác định và kê khai lệ phí môn bài

Công văn 1279/TCT-CS ngày 04/04/2017 của Tổng cục thuế về xác định và kê khai lệ phí môn bài

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1279/TCT-CS
V/v: Lệ phí môn bài
Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2017


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 88/CT-THNVDT ngày 23/1/2017 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về lệ phí môn bài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Về xác định nghĩa vụ lệ phí môn bài đối với trường hợp tổ chức có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư:
- Tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về khai lệ phí môn bài:
"1. Khai lệ phí môn bài được thực hiện như sau:
a) Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh; . . . "
- Tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 7; Điều 30 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định:
"Điều 7. Nghĩa vụ của người nộp thuế
2. Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.
3. Nộp tiền thuế đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm.
Điều 30. Nguyên tắc khai thuế và tính thuế
1. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các loại chứng từ tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với quan quản lý thuế.
2. Người nộp thuế tự tính số thuế phải nộp, trừ trường hợp việc tính thuế do cơ quan quản lý thuế thực hiện theo quy định của Chính phủ. "
Căn cứ các quy định trên, người nộp thuế chỉ khai lệ phí môn bài một lần khi mới ra kinh doanh. Trường hợp tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Hiện nay đã có cơ chế trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế. Vì vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh Kiên Giang phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nếu có căn cứ xác định việc thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trong năm của tổ chức làm thay đổi nghĩa vụ lệ phí môn bài của năm sau thì có thông tin thông báo cho người nộp thuế để người nộp thuế tự xác định mức thu và thực hiện nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài đúng quy định của pháp luật.
2. Về lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:
Tại Điều 2 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định người nộp lệ phí môn bài như sau:
"Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:
1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật...
6. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có)...
Căn cứ quy định trên, trường hợp văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì phải nộp lệ phí môn bài; trường hợp văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh không hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì không phải nộp lệ phí môn bài.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ Pháp chế BTC;

-
Vụ PC, Vụ kê khai (TCT);
- Lưu: VT,
CS (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

=========================================
Kể từ 01/01/2017 áp dụng thông tư 302/2016/TT-BTC, bậc lệ phí môn bài áp dụng như sau:
Bậc
Tiểu mục
Vốn đăng ký
Cả năm
Nửa năm
Bậc 1
2862
Trên 10 tỷ
3.000.000
1.500.000
Bậc 2
2863
Dưới 10 tỷ
2.000.000
1.000.000
Bậc 3
2864
Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
1.000.000
500.000


22.4.19

22:05

Cách chèn ký tự đặc biệt trong Excel

Yêu cầu chèn ký tự đặc biệt trong Excel không nhiều như khi bạn xử lý tài liệu Word chèn biểu tượng vào trong Word,nhưng không phải không có. Khi chúng ta xử lý những bảng dữ liệu thống kê tiền tệ thì bắt buộc phải chèn ký tự đặc biệt để biểu diễn những đơn vị tiền tệ khác nhau. Hoặc bạn cũng có thể chèn những kiểu biểu tượng thương hiệu, bản quyền,… nhiều kiểu ký tự khác nhau tùy theo nội dung yêu cầu trong Excel. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách chèn ký tự đặc biệt trong Excel.
1. Chèn ký tự trong Excel bằng Symbol
Bước 1:
Trong file Excel click chọn ô mà bạn muốn chèn ký tự đặc biệt rồi chọn thẻ Insert. Nhấn tiếp vào phần Symbols rồi nhấn tiếp vào Symbol.
Chọn Insert
Bước 2:
Lựa chọn kiểu biểu tượng mà người dùng muốn chèn vào trong nội dung Excel, rồi nhấn nút Insert bên dưới để chèn ký tự. Chúng ta có thể chọn các font như Wingdings, Wingdings 2, Wimgdings 3 để có những ký tự đặc biệt khác.
Chọn kiểu font
Kết quả ký tự đã được chèn vào trong vị trí trên Excel.
Ký tự trong Excel
Bước 3:
Quay lại giao diện bảng ký tự nhấn vào mục Special Characters để chèn thêm một số ký tự đặc biệt khác.
Ký tự đặc biệt
Kết quả cũng có thêm ký tự khác được chèn vào nội dung trong Excel.
Hiện thêm ký tự khác
2. Chèn ký tự trong Excel bằng tổ hợp phím Alt
Chúng ta sẽ dùng tổ hợp phím Alt + số thứ tự để cho ra các ký tự đặc biệt khác nhau. Bạn sử dụng các phím số trên bàn phím và bật Num Lock, dùng bàn phím ở phía ngoài cùng bên phải để đạt hiệu quả chèn ký tự đặc biệt.
Tổ hợp phím Alt
Danh sách các ký tự đặc biệt theo tổ hợp phím tắt bạn tham khảo dưới đây.
Tổ hợp phím 1
Tổ hợp phím 2
Tổ hợp phím 3
Tổ hợp phím 4
3. Chèn ký tự trong Excel bằng Character Map
Character Map là bảng ký tự đặc biệt có sẵn trên máy tính Windows và chúng ta có thể sử dụng bảng này để tìm những ký tự cho nội dung Excel.
Bước 1:
Tại thanh tìm kiếm trên Windows nhập từ khóa Character Map rồi nhấn vào kết quả tìm được.
Tìm Character Map
Bước 2:
Hiển thị giao diện bảng Character Map, nhấn vào font chữ Time New Roman để tìm ký tự. Sau đó bạn chỉ cần click vào ký tự muốn dùng, nhấn tiếp vào Select để hiện ký tự tại khung Character to copy rồi nhấn Copy để lưu vào Clipboard.
Chọn ký tự cần dùng
Sau đó nhấn paste tại vị trí cần chèn trong Excel là được.
Nhập ký tự
Trên đây là 3 cách khác nhau để chèn ký tự đặc biệt trong Excel. Cách dùng Symbol và Charater Map đơn giản hơn khi các ký tự đã có sẵn. Nếu bạn dùng tổ hợp phím Alt thì phải nhớ thêm tổ hợp phím số đằng sau để hiện đúng ký tự cần dùng.
Chúc các bạn thực hiện thành công!

7.4.19

20:53

12 thói quen xấu trong giao tiếp ứng xử rất nhiều người mắc phải

Dù trong công việc hay cuộc sống, giao tiếp vẫn luôn đóng vai trò rất quan trọng. Bất kỳ một môi trường nào và ở thời điểm nào, việc nắm được cách ứng xử đúng đắn, biết lắng nghe nhiều hơn và thấu hiểu nhiều hơn đều khiến chúng ta dễ dàng kết nối với người khác. Đặc biệt là với những người đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, chăm sóc khách hàng hay quan hệ công chúng thì kỹ năng giao tiếp lại càng trở nên vô cùng ý nghĩa.
Chính vì lý do này mà một sai lầm nhỏ cũng sẽ kéo theo vô vàn những rắc rối khác nhau, thậm chí có thể phá vỡ hoàn toàn mối quan hệ của bạn. Tuy nhiên, nếu nắm được và thay đổi 12 thói quen xấu dưới đây thì bạn hoàn toàn có thể tự tin vào khả năng ứng xử của mình đấy.

1. Thay vì nói "chúng ta" thì liên tục sử dụng "tôi"
Nghe có vẻ khó hiểu nhưng nếu để ý, bạn sẽ nhận ra rằng, rất nhiều người thường có thói quen "Theo tôi...", "Tôi nghĩ....", "Tôi muốn...", "Tôi cần...", "Anh/chị sai hoàn toàn....", "Tốt hơn nên"... khi làm việc nhóm. Thực tế, chẳng ai thích suốt ngày phải làm theo ý kiến của người khác, do vậy mà "cái tôi" luôn trỗi dậy khiến bạn nhầm tưởng rằng việc khẳng định vị trí của bản thân mình trong mọi tình huống là luôn đúng. Tuy nhiên, đừng quên là bạn đang làm việc nhóm và bạn là một thành viên trong đó. Làm việc để giải quyết vấn đề chứ không phải để trở thành người anh hùng hay nỗ lực để đánh bại ai cả.
2. Nhìn sang một hướng khác khi nói chuyện
Bao nhiêu lần bạn đang nói chuyện với bạn bè, người thân, đồng nghiệp... mà mắt chỉ tập trung vào điện thoại hay máy tính? Dù vô tình hay cố ý thì chắc chắn, rất nhiều người đã từng mắc phải điều này và cũng đã từng bị ai đó "đối xử" ngược lại: cố gắng kể một câu chuyện nhưng chẳng ai để ý. Hãy nghĩ đến cảm xúc của bạn vào lúc này: bực tức, khó chịu và chỉ muốn nói thẳng ra cho họ biết điều đó. Họ cũng như vậy.
Việc xem đồng hồ trong khi nói chuyện với người khác là biểu hiện của sự thiếu tôn trọng, mất kiên nhẫn và cái tôi quá lớn. Cử chỉ thiếu thân thiện này cũng gửi đến một thông điệp đối với người đối diện rằng bạn đang muốn làm những việc khác thay vì nói chuyện với họ.
Quay lưng lại với người đối diện trong các cuộc trò chuyện cũng là một trong những điều cấm kỵ nhất mà rất nhiều người thành công khuyên các bạn trẻ đừng bao giờ mắc phải. Bởi lẽ hành vi này ám chỉ rằng bạn không hề thoải mái khi nói chuyện với họ và thật sự phản ứng này còn khắc nghiệt hơn cả lời nói thẳng "Tôi không muốn tiếp tục câu chuyện nữa".
"Hãy nhìn thẳng vào mắt đối phương khi nói lời xin lỗi. Tất cả những cảm xúc của con người đều được thể hiện qua ánh mắt. Nếu muốn xin lỗi một cách thật lòng, hãy nhìn thẳng vào mắt đối phương, chắc chắn bạn sẽ nhận được sự cảm thông xứng đáng".
3. Ngắt lời người khác
Ngắt lời người khác dường như là thói quen của rất nhiều người. Có thể, do đối phương chưa biết cách trò chuyện một cách cuốn hút hay đơn giản là bạn nóng lòng muốn đưa ra quan điểm của mình. Phụ nữ có xu hướng ngắt lời người khác vì họ sợ quên điều tiếp theo cần nói và họ muốn nói khi đang có hứng. Trong khi đó, nam giới thường ngắt lời người khác vì muốn khẳng định uy quyền của mình. Cho dù là lý do gì thì hình như bạn vẫn chỉ muốn chứng tỏ "Tôi quan trọng hơn bạn". Đây là một thói quen vô cùng xấu cần thay đổi ngay lập tức.
4. Sử dụng quá nhiều ngôn ngữ cơ thể
Ngôn ngữ cơ thể phản ánh đến 90% điều mà chúng ta muốn nói. Bạn khua chân múa tay quá nhiều, bạn lắc đầu, bắt chéo chân, bịt tai, nhắm mắt hay đảo mắt liên tục... Tất cả đều là những dấu hiệu khó chịu khiến người cảm khác cảm thấy rằng bạn đang không thực sự chú ý vào câu chuyện họ đang nói, chẳng hạn như:
Khoanh tay hoặc khoanh chân ở một mức độ nào đó cho thấy bạn không muốn đón nhận những gì người khác đang nói. Trong trường hợp này, cho dù bạn mỉm cười hay cố gắng đáp lại thì người đối diện cũng sẽ có một suy nghĩ rằng có lẽ họ nên dừng nói chuyện với bạn.
Nhăn mặt là một cử chỉ mà bất cứ ai cũng nên tránh. Bởi vì, khi khuôn mặt không được tươi tắn hay có vẻ không vui vì một điều gì đó thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới mọi thứ xung quanh bạn.
Gật đầu lia lịa mặc dù không quá quan trọng, tuy nhiên nếu trong cuộc đàm phán hoặc giao tiếp với khách hàng, việc gật điều quá nhiều sẽ tạo ra những nghi ngờ không đáng có.
Vò đầu bứt tóc trong các cuộc đối thoại có nghĩa bạn đang lo lắng điều gì đó? Liệu rằng bạn đang có những cuộc hẹn khác hoặc một công việc nào đó đang dở dang? Cho dù là gì thì một khi đang nói chuyện với người khác, bạn cũng không nên thể hiện điều đó ra ngoài, trừ khi đó là những người rất gần gũi với bạn.
Thõng vai là một dấu hiệu của sự thiếu tôn trọng. Chắc chắn bạn sẽ không bao giờ có đủ tự tin để nói với ông chủ rằng "Tôi không hiểu tại sao tôi phải lắng nghe ông" nhưng nếu bạn thõng vai thì thực sự là bạn đã phản ứng một cách mãnh liệt hơn cả những gì bạn muốn nói.
Việc bắt tay quá nhanh, mạnh hoặc quá yếu cũng khiến người khác có cảm giác rằng, bạn thiếu thân thiện. Đặc biệt, có trường hợp một cái bắt tay e dè còn khiến đối phương nghĩ rằng họ có vấn đề gì đó không vừa lòng bạn.
Khi nói chuyện với người khác, hãy cố gắng đừng đứng quá gần họ. Bởi lẽ, nếu bạn làm ngược lại sẽ khiến họ cảm thấy không thoải mái khi tâm sự và còn nghi ngờ bạn đang có ý đồ gì chăng?
5. Trả lời một cách bâng quơ
Bạn đã từng nói điều gì với ai đó và cảm thấy khó chịu vì họ thực sự chẳng chú ý nghe gì cả? Điều mà họ phản ứng với bạn chỉ đơn thuần là "Mmmmm hmmmm..." hoặc "vâng..." và bạn cũng đã từng mắc phải như vậy. Trong trường hợp này, hãy cố gắng nói thêm một vài câu khác như "Vâng, điều mà tôi nghe được là khi tôi đến muộn, bạn sẽ lo lắng phải không? Tôi có nghe chính xác không?". Hãy lựa chọn cách nói dài ra phù hợp, điều này sẽ khiến họ hiểu rằng bạn không chỉ nghe họ nói mà còn cố gắng diễn đạt lại để nói với họ rằng bạn đã nghe chúng.
6. Tỏ ra là người "biết tuốt"
Bạn trợn tròn mắt với người khác và nói rằng "Cho dù tôi chưa nghe hết câu chuyện nhưng tôi thừa hiểu chuyện bạn sắp nói tiếp". Có thể bạn hiểu, có thể không nhưng đừng bao giờ làm điều đó. Khi người khác đang muốn chia sẻ, hãy lắng nghe, đừng ngắt lời và đừng tỏ ra mình "trên thông thiên, dưới tường địa lý".
7. Để cảm xúc chi phối những gì bạn nói
Một sự việc nhỏ nhưng vì không biết kiềm chế cảm xúc nên bạn đã để nó "bùng cháy" và rồi công việc, cuộc sống của bạn bị ảnh hưởng. Một cuộc tranh luận nhẹ nhàng nhưng chỉ vì cái tôi quá lớn khiến bạn sử dụng những từ ngữ thô kệch và ngôn ngữ cơ thể quá đà, gây phản cảm trước đối phương. Tất cả đều là những thói quen cần thay đổi.
8. Không thể hiện ý muốn lắng nghe
"Hãy chia sẻ với tôi về điều đó" hay "Vậy bạn cảm thấy thế nào về chuyện này?" là một trong những cách khá hay để khiến người khác hiểu rằng bạn muốn nghe tiếp câu chuyện.
9. Liên tục kể về câu chuyện của mình
Bạn chỉ liên tục nói về cuộc sống, chuyện gia đình và công việc của mình mà không quan tâm tới việc người khác có đang nghe hay họ có thực sự hiểu hết những gì bạn đã nói? Đừng bao giờ coi mình là trung tâm của câu chuyện.
10. Tập trung "soi" tính cách của người khác mà không lắng nghe điều họ nói
Khi ai đó đang chia sẻ hay trò chuyện với bạn, hãy thực sự lắng nghe thay vì cố gắng "đọc vị" tính cách của họ. Hiểu tính cách của người khác để biết cách chèo lái câu chuyện theo hướng tích cực là điều tốt nhưng đừng quá lạm dụng.
11. Quá nhiều từ "nhưng"
Nghe có vẻ khó hiểu nhưng sẽ đơn giản hơn nếu bạn chú ý vào ví dụ này "Tôi xin lỗi nhưng liệu tôi có làm phiền bạn không"; "Đây thực sự là một ý tồi nhưng......"; "Vâng, đúng vậy, bạn đang làm phiền tôi đó"... Liệu bạn đã hiểu vấn đề?
Hãy hạn chế từ "nhưng", thay vào đó là sự kiên định và chắc chắn.
12. Không giao tiếp bằng mắt
Thường nếu đôi mắt không có những chuyển động thông thường như chớp mắt hay đảo mắt theo hướng người đối diện thì bạn có thể bị cho là đang có điều gì muốn giấu giếm. Ngoài ra, việc tránh giao tiếp bằng mắt cũng sẽ giảm sự tự tin của bạn trong các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng bạn cần phải đảo hoặc chớp mắt liên tục nhé.
Một điều thêm nữa là việc nhìn xuống, trừng mắt, hoặc trợn tròn mắt trong khi có ai đó đang nói chuyện với bạn về công việc của họ thì cũng sẽ khiến bạn có những hình ảnh xấu trong mắt người khác.
07:12

15 nguyên tắc quản lý thời gian hiệu quả giúp tối ưu hóa năng suất làm việc

Hầu hết mọi người đều quản lý thời gian bằng cách vô cùng khó: phép thử và sai lầm mà không hề có bất kỳ một chuẩn mực nào cả. Họ làm mọi thứ rất ngẫu nhiên và liên tục thay đổi kế hoạch. Họ thử đủ mọi cách để kiểm soát thời gian của mình nhưng mỗi phương pháp chỉ được thực hiện trong thời gian rất ngắn. Điều này khiến hiệu quả tạo ra rất thấp.
Trong bài thuyết trình "26 bí quyết quản lý thời gian tôi ước mình đã biết trước tuổi 20" Chuyên gia tư vấn marketing và sản phẩm tại Montreal, cũng đồng thời là tác giả của cuốn sách nổi tiếng Lean B2B: Build Products Businesses Want -  Étienne Garbugli đã liệt kê ra những nguyên tắc kiểm soát thời gian mà ông ước gì mình đã biết trước tuổi 20. Danh sách này gồm 26 nguyên tắc, nhấn mạnh đến việc đặt thời hạn và tránh làm nhiều việc cùng lúc là hai yếu tố quan trọng nhất giúp mỗi người hoàn thành công việc một cách hiệu quả.
Dưới đây là 15 nguyên tắc cơ bản và dễ áp dụng nhất được lựa chọn từ danh sách này. Bạn có thể bắt đầu thực hiện chúng từ ngày hôm nay để xem thử những hiệu ứng tích cực nào sẽ xuất hiện nhé.

1. Làm việc (Work), thư giãn (Fun) và nghỉ ngơi (Sleep) là 3 thứ bạn cần tập trung nhất. Đừng làm việc quá sức để rồi khiến mình mệt mỏi, buồn chán và mất cân bằng cuộc sống.
2. Đừng bao giờ dành cả ngày để làm việc. Thực tế, chỉ nên lập kế hoạch từ 4 đến 5 tiếng làm việc hết công suất thôi, nếu không bạn sẽ quá sức đấy.
3. Sẽ rất bình thường nếu có những ngày bạn không có hứng thú để làm việc, nhưng lại có những ngày bạn có thể làm việc liên tục trong 12 giờ. Hãy làm việc khi bạn thấy hứng thú và nếu mệt, hãy để cơ thể được thư giãn.
4. Thời gian của bạn đáng giá $1000/ giờ. Thế nên, hãy tôn trọng nó!
5. Đừng cố gắng làm nhiều việc cùng một lúc. Luôn tập trung và giải quyết từng cái một.
6. Hãy hình thành một thói quen làm việc và cố gắng duy trì. Cơ thể bạn sẽ thích nghi với điều đó.
7. Chúng ta luôn tập trung nhiều hơn và làm việc hiệu quả hơn khi có giới hạn thời gian.
8. Hãy bắt đầu những việc nhỏ để khởi đầu cho những việc lớn.
9. Hãy làm việc một cách tự nhiên, hết mình chứ đừng tập trung vào việc khiến nó hoàn hảo vì chính bạn sẽ cảm thấy ngột ngạt và áp lực.
10. Ngồi làm việc hàng giờ không có nghĩa là hiệu quả hơn. Thay vì đó, hãy sử dụng sự thúc ép như là cơ hội để bạn phát triển.
11. Tốt nhất hãy lên ý tưởng và bắt đầu thực thi. Đừng chỉ nghĩ đi nghĩ lại một thứ gì đó và cuối cùng, bạn chẳng làm được gì cả.
12. Nếu có thể, hãy tổ chức cuộc họp sớm. Thời gian chờ đợi sẽ rất lãng phí.
13. Không bao giờ có hai việc quan trọng như nhau trong cùng một ngày. Luôn có một thứ cần ưu tiên. Điều này sẽ giúp bạn phân bổ thời gian tốt hơn thay vì quá ôm đồm mọi việc.
14. Hãy luôn nắm được một việc bạn cần hoàn thành nhất trong ngày. Đó chính là nhiệm vụ có tác động tới cả ngày làm việc của bạn.
15. Thi thoảng, hãy dành thời gian để nghỉ ngơi.
07:02

Bài tập 2 phút giúp lấy lại thăng bằng khi ngập chìm trong công việc

Nhiều khi công việc ngập đầu khiến bạn thấy mệt mỏi. Tuy vậy, chẳng ai khác có thể giúp bạn giải quyết và chúng cũng chẳng thể xong xuôi nếu bạn cứ ngồi đó và "hoảng sợ". "Cho dù là bạn đang phải tranh đấu với sự mệt mỏi vì phải ra quyết định sau cả ngày dài hay nỗi sợ thất bại khiến tim bạn đập nhanh hơn, luôn có 1 cách nhanh chóng giúp bạn lấy lại tinh thần và tiếp tục làm việc năng suất". Đó là những gì mà Caroline Webb - CEO của Sevenshift, tư vấn cấp cao của McKinsey và cựu đồng sự của McKinsey khuyên chúng ta. Cuốn sách mới của cô "How to Have a Good Day" mang đến những bài tập mà cô đã học được trong 16 năm làm nhà tư vấn. Nó bao gồm một kĩ năng đơn giản để tập trung toàn bộ cảm xúc và suy nghĩ mà bạn có thể tập chỉ trong vài phút. Dưới đây là cách thức hiện bài tập:

  • Ngồi hoặc đứng trong tư thế mà bạn thấy thoải mái nhất hoặc di chuyển tới 1 nơi yên tĩnh nếu thấy cần thiết. Đặt chân vuông góc với sàn nhà và nhắm mắt hoặc nhìn xuống.
  • Tập trung ý nghĩ của bạn vào 1 hoặc tất cả những điều sau: Hít sâu từ từ và chậm rãi rồi thở ra vài lần, tập trung vào cách dạ dày nâng lên, hạ xuống; thực hiện quét hình ảnh toàn bộ cơ thể trong suy nghĩ từ đỉnh đầu tới ngón chân mà không nghĩ tới việc mỗi bộ phận cảm thấy thế nào; đếm ngược từ 100 tới 0.
  • Tập trung sự chú ý vào suy nghĩ của bạn. Nếu ý nghĩ không thể tập trung vào việc gì thì cũng đừng lo lắng. Hãy nhớ rằng đó là hành vi bình thường và cố gắng tập trung lại.
Webb viết rằng nếu giữa cuộc họp mà cảm giác tồi tệ xuất hiện thì bạn có thể thử kĩ thuật này theo 1 cách khác, ví dụ như thở sâu 1 2 lần hoặc đếm ngược từ 10. Cô đã phỏng vấn người sáng lập 1 doanh nghiệp marketing kĩ thuật số - cô chỉ tiết lộ tên là Anthony - và người này nói với cô rằng anh thường sử dụng các bài tập này khi những suy nghĩ bắt đầu chồng chất lên nhau hoặc khi có nhiều khả năng là quyết định anh đưa ra có thể gây phương hại tới công việc. Khi không thể kiểm soát những căng thẳng, anh tự hỏi mình: "Tôi có muốn cảm thấy như thế này không?", câu trả lời là không và anh sẽ thực hiện bài tập hít thở. Anthony nói với Webb rằng: "Nó giúp lấy lại những suy nghĩ hợp lý, giống như là tự đấm mình trong giấc mơ để tỉnh giấc vậy".
Tác giả: Richard Feloni