Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Bài viết mới

latest

GMAT - Graduate Management Admission Test

GMAT - Graduate Management Admission Test Đề: Tìm đúng số để thay vào vị trí dấu "?" C4A - D9E - G16I - K24M - N?P a. 25 b. 27 c. ...

GMAT - Graduate Management Admission TestĐề:

Tìm đúng số để thay vào vị trí dấu "?"

C4A - D9E - G16I - K24M - N?P

a. 25

b. 27

c. 30

d. 36 

e. 49


Giải:


Không có nhận xét nào