Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Bài viết mới

latest

Khắc phục lỗi Phiên bản XML trên tờ khai không đúng với phiên bản hệ thống yêu cầu

Để khắc phục lỗi "Phiên bản XML trên tờ khai không đúng với phiên bản hệ thống yêu cầu (Phiên bản trên tờ khai: 2.1.2, phiên bản hệ ...

Để khắc phục lỗi "Phiên bản XML trên tờ khai không đúng với phiên bản hệ thống yêu cầu (Phiên bản trên tờ khai: 2.1.2, phiên bản hệ thống yêu cầu: 2.0.0)


Bước 1: Tải và cài đặt Notepad++ tại : https://notepad-plus-plus.org/

Bước 2: Mở file XML vừa nộp và bị báo lỗi. Tìm đến dòng <pbanTKhaiXML>2.1.2<pbanTKhaiXML> sửa thành
<pbanTKhaiXML>2.0.0<pbanTKhaiXML>


Nộp lại file XML vừa sửa là xong!

Không có nhận xét nào