Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Bài viết mới

latest

Hồ sơ cần có của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú (khách sạn)

Để hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú (khách sạn), doanh nghiệp cần có các hồ sơ sau: Quyết định công nhận xếp hạng sao Thông báo thời...

Để hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú (khách sạn), doanh nghiệp cần có các hồ sơ sau:
  1. Quyết định công nhận xếp hạng sao
  2. Thông báo thời điểm bắt đầu hoạt động có xác nhận của Sở Du lịch
  3. Giấy chứng nhận tập huấn về nghiệp vụ du lịch của người quản lý, nhân viên
  4. Nội quy của cơ sở lưu trú du lịch
  5. Hồ sơ quản lý về điều kiện an ninh, trật tự
  6. Hồ sơ quản lý về điều kiện phòng cháy và chữa cháy
  7. Hồ sơ quản lý về điều kiện bảo vệ môi trường
Trên đây là một số nội dung, hồ sơ cần thiết để hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú (khách sạn).


Không có nhận xét nào