Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Bài viết mới

latest

Nộp thuế trên ứng dụng eTax Mobile: Hỗ trợ nhanh chóng, thuận tiện cho người nộp thuế

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số Quốc gia, triển khai Quyết đị...

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số Quốc gia, triển khai Quyết định số 1874/QĐ-BTC về kế hoạch hành động của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã hoàn thành ứng dụng eTax Mobile phiên bản 1.0 (V1.0) cung cấp dịch vụ, hỗ trợ cho người nộp thuế là cá nhân sử dụng trên nền tảng thiết bị di động sử dụng hệ điều hành ISO, Android. Ứng dụng eTax Mobile hỗ trợ các chức năng gồm quản lý tài khoản, nộp thuế điện tử, tra cứu và một số tiện ích khác cho người nộp thuế.

Người nộp thuế muốn nộp thuế điện tử cho cá nhân trên ứng dụng eTax Moile sẽ thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1. Người nộp thuế đăng nhập ứng dụng eTax Mobile.

Bước 2. Người nộp thuế  tra cứu thông tin khoản nộp và chọn khoản nộp cần thanh toán.

Bước 3. Ứng dụng eTax Mobile nhận yêu cầu truy vấn thông tin khoản nộp và kiểm tra. Đối với trường hợp có khoản nộp thì ứng dụng eTax Mobile hiển thị các thông tin tương ứng với điều kiện tra cứu. Đối với trường hợp không có thông tin khoản nộp thì ứng dụng eTax Mobile hiển thị thông báo cho người nộp thuế được biết.

Bước 4. Người nộp thuế kiểm tra thông tin, xác nhận đồng ý nộp thuế. Theo đó, người nộp thuế có thể sửa số tiền nộp so với kết quả tra cứu được, trừ trường hợp nộp LPTB ô tô, xe máy, số tiền nộp phải đảm bảo khớp đúng với số tiền phải nộp NSNN do Tổng cục Thuế cung cấp.

Bước 5. Người nộp thuế chọn Ngân hàng Thương mại để thực hiện thanh toán.

Tổng cục Thuế dự kiến đưa ứng dụng vào hoạt động chính thức trong tháng 12/2021.

Nguồn: Tổng Cục thuế

Không có nhận xét nào