Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Bài viết mới

latest

Hồ sơ miễn giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Theo quy định đối với người nộp thuế gặp khó khăn do mắc bệnh hiểm nghèo thì được xét miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân. Vậy trong thực tế, ...

Theo quy định đối với người nộp thuế gặp khó khăn do mắc bệnh hiểm nghèo thì được xét miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân. Vậy trong thực tế, người nộp thuế bị mắc bệnh hiểm nghèo thì cần làm hồ sơ xin miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân như thế nào?
Hồ sơ miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân đối với người nộp thuế bị mắc bệnh hiểm nghèo thực hiện theo quy định tại tiết b.3, điểm b, khoản 1, Điều 46 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, bao gồm:
·  Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 08/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC;
·  Bản chụp hồ sơ bệnh án hoặc sổ khám bệnh;
·  Các chứng từ chứng minh chi phí khám chữa bệnh do cơ quan y tế cấp, hoặc hóa đơn mua thuốc chữa bệnh kèm theo đơn thuốc của bác sỹ;
·  Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế).
Các chứng từ chứng minh chi phí khám chữa bệnh do cơ quan y tế cấp hoặc hoá đơn mua thuốc chữa bệnh kèm theo đơn thuốc của bác sỹ có thể là bản chụp. Trường hợp xét thấy cần thiết khi xử lý miễn thuế, giảm thuế thu nhập cá nhân thì Cục Thuế tiến hành kiểm tra tính chính xác của các chứng từ chứng minh chi phí khám chữa bệnh do cơ quan y tế cấp hoặc hoá đơn mua thuốc chữa bệnh.
Danh mục bệnh hiểm nghèo làm cơ sở xét giảm thuế thu nhập cá nhân được áp dụng theo công văn số 6383/BTC-TCT ngày 18/5/2015 của Bộ Tài chính về việc xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế thu nhập cá nhân. Khi Bộ Y tế có văn bản chính thức quy định, hướng dẫn về Danh mục bệnh hiềm nghèo thì việc xét giảm thuế TNCN đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo thực hiện theo Danh mục bệnh hiểm nghèo do Bộ Y tế quy định.
Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện miễn, giảm thuế do mắc bệnh hiểm nghèo thì không ủy quyền quyết toán thuế mà trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nơi cư trú và được hoàn thuế (nếu có).
Trường hợp cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức chi trả thu nhập thì cá nhân yêu cầu tổ chức quyết toán thay cấp chứng từ khấu trừ thuế theo hướng dẫn để làm hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế nơi cư trú theo quy định.
Trường hợp sau khi được giảm thuế thu nhập cá nhân, cá nhân có số thuế nộp thừa thì được hoàn thuế. Hồ sơ hoàn thuế bao gồm: Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính và các tài liệu kèm theo (nếu có).
Phòng TTHT-NNT Cục thuế Tp. Hà Nội

Không có nhận xét nào