Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Bài viết mới

latest

Một số nội dung doanh nghiệp cần báo cáo, thực hiện đầu năm 2022

Theo thông lệ, thời điểm cuối năm, Cục thuế tỉnh Long An ban hành văn bản nhằm hướng dẫn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An các công việ...

Theo thông lệ, thời điểm cuối năm, Cục thuế tỉnh Long An ban hành văn bản nhằm hướng dẫn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An các công việc cần thực hiện và báo cáo năm 2022. Ngày 24/12/2021, Cục thuế tỉnh Long An ban hành công văn số 3954/CTLAN-TTHT để cập nhật thông tin như sau:

Các báo cáo phải nộp cho kỳ tính thuế năm 2021

 1. Quyết toán thuế TNDN
 2. Báo cáo tài chính
 3. Quyết toán thuế TNCN
 4. Khai quyết toán thuế Tài nguyên

Các công việc cần thực hiện năm 2022

 1. Khai lệ phí môn bài năm 2022
 2. Khai thuế giá trị gia tăng
 3. Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2022
 4. Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ
 5. Đại lý thuế
 6. Sử dụng hóa đơn chứng từ
 7. Thông tin chính sách thuế mới có hiệu lực từ năm 2022
Tải toàn văn công văn 3954/CTLAN-TTHT ngày 24/12/2021 tại đây

Không có nhận xét nào