Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Bài viết mới

latest

Báo cáo hoạt động hằng năm của văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài thực hiện báo cáo hoạt động hàng năm theo Mẫu BC-1 tại Phụ lục đính kèm Thông tư số 11/2016/TT-B...

Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài thực hiện báo cáo hoạt động hàng năm theo Mẫu BC-1 tại Phụ lục đính kèm Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công Thương quy định Biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP, trước ngày 30 tháng 01 hàng năm, Văn phòng đại diện có trách nhiệm gửi báo cáo theo mẫu nêu trên về hoạt động của mình trong năm trước đó qua đường bưu điện tới Cơ quan cấp Giấy phép.

Khu vực HCM, kể từ kỳ báo cáo hoạt động năm 2018, các Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh có thể thực hiện báo cáo hoạt động trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Công Thương đề nghị quý Văn phòng liên hệ Phòng Thị trường Thương nhân nước ngoài – Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh – địa chỉ số 61 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh - điện thoại số (+8428) 38239570 hoặc (+8428) 38279407 - để nhận “mã” truy cập hệ thống báo cáo hoạt động trực tuyến nêu trên.

Tải mẫu BC-1 tại đây.

Không có nhận xét nào