Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Bài viết mới

latest

Tổng hợp mức lương tối thiểu chung qua từng thời kỳ

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG Nghị định Thời điểm áp dụng Mức lương (Đồng / tháng) 05/CP Ngày 26/01/1994 ...

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG


Nghị định
Thời điểm áp dụng
Mức lương
(Đồng / tháng)
05/CP
Ngày 26/01/1994
01/01/1995
120.000
06/CP
Ngày 21/01/1997
01/01/1997
144.000
175/1999/NĐ-CP
Ngày 15/12/1999
01/01/2000
180.000
77/2000/NĐ-CP
Ngày 15/12/2000
01/01/2001
210.000
03/2003/NĐ-CP
Ngày 15/01/2003
01/01/2003
290.000
118/2005/NĐ-CP
Ngày 15/09/2005
01/10/2005
350.000
94/2006/NĐ-CP
Ngày 07/09/2006
01/10/2006
450.000
166/2007/NĐ-CP
Ngày 10/12/2007
01/01/2008
540.000
33/2009/NĐ-CP
Ngày 06/04/2009
01/05/2009
650.000
28/2010/NĐ-CP
Ngày 25/03/2010
01/05/2010
730.000
22/2011/NĐ-CP
Ngày 04/04/2011
01/05/2011
830.000
31/2012/NĐ-CP
Ngày 12/04/2012
01/05/2012
1.050.000
66/2013/NĐ-CP
Ngày 27/06/2013
01/7/2013
1.150.000
47/2016/NĐ-CP
Ngày 26/05/2016
01/05/2016
1.210.000
47/2017/NĐ-CP
Ngày 24/04/2017
01/07/2017
1.300.000
72/2018/NĐ-CP
Ngày 15/05/2018
01/07/2018
1.390.000
Xem thêm : Tổng hợp mức lương tối thiểu vùng qua từng thời kỳ

Không có nhận xét nào