Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Bài viết mới

latest

Tổng hợp mức lương tối thiểu chung qua từng thời kỳ

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG ---o0o--- ĐVT : Việt Nam đồng Nghị định Thời điểm áp dụng Mức lương cơ sở (Đồ...

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG
---o0o---

ĐVT : Việt Nam đồng

Nghị định

Thời điểm áp dụng

Mức lương cơ sở

(Đồng / tháng)

05/CP

Ngày 26/01/1994

01/01/1995

120.000

06/CP

Ngày 21/01/1997

01/01/1997

144.000

175/1999/NĐ-CP

Ngày 15/12/1999

01/01/2000

180.000

77/2000/NĐ-CP

Ngày 15/12/2000

01/01/2001

210.000

03/2003/NĐ-CP

Ngày 15/01/2003

01/01/2003

290.000

118/2005/NĐ-CP

Ngày 15/09/2005

01/10/2005

350.000

94/2006/NĐ-CP

Ngày 07/09/2006

01/10/2006

450.000

166/2007/NĐ-CP

Ngày 10/12/2007

01/01/2008

540.000

33/2009/NĐ-CP

Ngày 06/04/2009

01/05/2009

650.000

28/2010/NĐ-CP

Ngày 25/03/2010

01/05/2010

730.000

22/2011/NĐ-CP

Ngày 04/04/2011

01/05/2011

830.000

31/2012/NĐ-CP

Ngày 12/04/2012

01/05/2012

1.050.000

66/2013/NĐ-CP

Ngày 27/06/2013

01/7/2013

1.150.000

47/2016/NĐ-CP

Ngày 26/05/2016

01/05/2016

1.210.000

47/2017/NĐ-CP

Ngày 24/04/2017

01/07/2017

1.300.000

72/2018/NĐ-CP

Ngày 15/05/2018

01/07/2018

1.390.000

38/2019/NĐ-CP

Ngày 09/05/2019

01/07/2019

1.490.000

Nghị quyết 86/2019/NQ14

Ngày 12/11/2019

01/07/2020

1.600.000

Nghị quyết 122/2020/QH14, ngày 19/6/2020 chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, áp dụng mức 1.490.000 đồng

Xem thêm : Tổng hợp mức lương tối thiểu vùng qua từng thời kỳ

Không có nhận xét nào