Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Bài viết mới

latest

Thông tư 193/2015/TT-BTC 24-11-2015 sửa đổi, bổ sung TT219/2013/TT-BTC và NĐ209/2013/NĐ-CP về thuế GTGT (có hiệu lực từ 10/01/2016)

Thông tư 193/2015/TT-BTC ban hành bởi BỘ TÀI CHÍNH ngày 24-11-2015 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài ...

Thông tư 193/2015/TT-BTC ban hành bởi BỘ TÀI CHÍNH ngày 24-11-2015 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.  
 
Thông tư có hiệu lực từ 10/01/2016
 
Thông tư 193/2015/TT-BTC ban hành bởi BỘ TÀI CHÍNH ngày 24-11-2015 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

Thông tư có hiệu lực từ 10/01/2016

Không có nhận xét nào