Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Bài viết mới

latest

Hướng dẫn đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế (Mẫu I-15)

Các doanh nghiệp khi có nhu cầu thay đổi thông tin đăng ký thuế như: địa chỉ nhận thông báo thuế, tài khoản ngân hàng, số người lao động, ...


Các doanh nghiệp khi có nhu cầu thay đổi thông tin đăng ký thuế như: địa chỉ nhận thông báo thuế, tài khoản ngân hàng, số người lao động, hình thức hạch toán của đơn vị trực thuộc, các loại thuế phải nộp... có thể sử dụng biểu mẫu I-15 Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp để đăng ký và nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Lưu ý: các thông tin đăng ký thuế doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan thuế nhưng không có thay đổi thì không phải kê khai lại trong Thông báo theo mẫu I-15.
Không có nhận xét nào