Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Bài viết mới

latest

Hủy / rút hồ sơ đăng ký kinh doanh trực tuyến trên Cổng thông tin Đăng ký kinh doanh quốc gia

Để rút hồ sơ đã nộp trên Cổng thông tin Đăng ký kinh doanh quốc gia, đơn vị thực hiện "Đơn xin rút hồ sơ" và đính kèm vào phần &qu...

Để rút hồ sơ đã nộp trên Cổng thông tin Đăng ký kinh doanh quốc gia, đơn vị thực hiện "Đơn xin rút hồ sơ" và đính kèm vào phần "Khác" để Sở KHĐT có cơ sở hủy hồ sơ.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                               
 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2017
                                                           

Kính gửi : Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
V/v Rút hồ sơ theo Giấy biên nhận số 179207/15

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH NAM ĐẸP ZAI
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0901211181

Kính thưa quý cơ quan,

Tôi tên là Nam Đẹp Zai, vào ngày 10/6/2017 tôi có nộp hồ sơ đăng ký thay đổi doanh nghiệp của CÔNG TY TNHH NAM ĐẸP ZAI.

Nay do có sự thay đổi, công ty chúng tôi xin rút hồ sơ đã nộp để thực hiện lại cho phù hợp.

Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Quý Sở.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)


PHAN TUẤN NAM

Không có nhận xét nào