Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Bài viết mới

latest

Thủ tục thay đổi trụ sở công ty có thay đổi cơ quan thuế quản lý

Khi thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác cơ quan thuế quản lý bạn cần thực hiện các bước sau: 1. Thay đổi cơ quan thuế quản lý sẽ c...


Khi thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác cơ quan thuế quản lý bạn cần thực hiện các bước sau:

1. Thay đổi cơ quan thuế quản lý sẽ có 2 trường hợp
TH1: Thay đổi cơ quan thuế quản lý cùng tỉnh
TH2: Thay đổi cơ quan thuế quản lý khác tỉnh 
Hai trường hợp này có cách thực hiện khác nhau.

2. Thay đổi cơ quan thuế quản lý cùng tỉnh

Bước 1: Nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở tại Cơ quan đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh). 
Hồ sơ gồm:

 • Thông báo thay đổi
 • Quyết định thay đổi trụ sở
 • Biên bản họp (đối với Công ty TNHH 2TV trở lên, công ty cổ phần...)
 • ...

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới (địa chỉ trụ sở mới) thì liên hệ cơ quan thuế cũ để làm thủ tục chuyển cơ quan thuế quản lý.

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở tại Cơ quan thuế cũ.

 • Mẫu 08-MST
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới
 • Lập và gửi các báo cáo liên quan đến hóa đơn


3. Thay đổi cơ quan thuế quản lý khác tỉnh

4. Có phải quyết toán thuế khi thay đổi trụ sở?

5. Căn cứ pháp lý:
 • Luật doanh nghiệp năm 2014
 • Luật quản lý thuế
 • Thông tư 95/2016/TT-BTC
 • Thông tư 39/2014/TT-BTC
 • Thủ tục hành chính thuế cấp chi cục số 15, 16

6. Mẫu biểu
 • Mẫu 08-MST
 • Mẫu quyết định thay đổi trụ sở
 • Mẫu điều lệ công tyKhông có nhận xét nào