Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Bài viết mới

latest

Mức đóng bảo hiểm bắt buộc với người lao động từ 1/1/2019

Mức đóng BHXH bắt buộc, bao gồm đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất (HT); quỹ ốm đau, thai sản (ÔĐ); quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghi...

Mức đóng BHXH bắt buộc, bao gồm đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất (HT); quỹ ốm đau, thai sản (ÔĐ); quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (LĐ); quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); quỹ bảo hiểm y tế (BHYT), áp dụng từ ngày 01/01/2019 được thực hiện như sau:
Đối với lao động Việt Nam
Người sử dụng lao động
Người lao động
BHXH
TNLĐ, BNN
BHTN
BHYT
BHXH
BHTN
BHYT
HT
ÔĐ
HT
ÔĐ
14%
3%
0.5%
1%
3%
8%
-
1%
1.5%
21.5%
10.5%
32%

Đối với lao động nước ngoài

Người sử dụng lao động
Người lao động
BHXH
TNLĐ, BNN
BHTN
BHYT
BHXH
BHTN
BHYT
HT
ÔĐ
HT
ÔĐ
-
3%
0.5%

3%1.5%
6.5%
1.5%
8%

Không có nhận xét nào