Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Bài viết mới

latest

Một số nội dung nâng cấp ứng dụng HTKK v4.5.0

NỘI DUNG NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HTKK 4.5.0 1. Nâng cấp ứng dụng đáp ứng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 - Chặn các tiểu mục 2663,...

NỘI DUNG NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HTKK 4.5.0
1. Nâng cấp ứng dụng đáp ứng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020

- Chặn các tiểu mục 2663, 2666, 3003 trên tờ khai 01/PHLP từ kỳ kê khai tháng 12/2020;

- Chặn các tiểu mục 2663, 2666, tiểu mục lệ phí trên tờ khai 02/PHLP từ kỳ kê khai năm 2020;

- Nâng cấp bỏ kiểm tra ràng buộc ngày lập tờ khai bổ sung phải lớn hơn hạn nộp tờ khai;

- Kiểm tra tờ khai bổ sung không được nộp quá hạn nộp 10 năm;

- Cập nhật công thức tính số ngày chậm nộp trên tờ khai bổ sung: được tính từ ngày tiếp theo sau hạn nộp cuối cùng (hạn nộp cuối cùng là ngày thứ 10 kể từ ngày nhận được cổ tc, lợi nhuận trên tờ khai, nếu trùng ngày nghỉ/lễ thì dịch sang ngày tiếp theo) của tờ khai đến ngày lập KHBS trên ứng dụng HTKK

2. Nâng cấp ứng dụng đáp ứng Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020

- Bổ sung 04 phụ lục giao dịch liên kết mẫu số 01, 02, 03, 04 đính kèm tờ khai 03/TNDN đối với kỳ tính thuế từ năm 2020:

+ Mẫu số 01: Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết

+ Mẫu số 02: Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ quốc gia

+ Mẫu số 03: Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ toàn cầu

+ Mẫu số 04: Kê khai thông tin Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia

3. Nâng cấp ứng dụng đáp ứng Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020

- Bổ sung phụ lục miễn giảm thuế TNDN đính kèm tờ khai 02/TNDN, 03/TNDN, 04/TNDN đáp ứng Nghị định số 114/2020/NĐ-CP đối với kỳ tính thuế năm 2020.

4. Nâng cấp cập nhật thay đổi địa bàn hành chính thuộc tỉnh Kiên Giang đáp ứng Nghị quyết số 1109/NQ-UBTVQH14 ngày 09/12/2020

- Đổi tên huyện Phú Quốc thành Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

+ Đổi tên Thị xã Dương Đông thành Phường Dương Đông, thuộc Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

+ Sáp nhập Xã Hòn Thơm (mã 8132115) và Thị trấn An Thới (8132107) thành Phường An Thới (8132107), thuộc Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

5. Nâng cấp cập nhật thay đổi địa bàn hành chính thuộc Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 09/12/2020

- Sáp nhập Quận 2, Quận 9, Huyện Thủ Đức thành Thành phố Thủ Đức, thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

+ Sáp nhập Phường Bình Khánh (mã 7010307), Phường Bình An (mã 7010309) thành Phường An Khánh (mã 7010323), thuộc Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

+ Sáp nhập Phường An Khánh (mã 7010305) vào Phường Thủ Thiêm (mã 7010311), thuộc Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

- Sáp nhập Phường 6 (mã 7010511), Phường 7 (mã 7010513), Phường 8 (mã 7010515) thành Phường Võ Thị Sáu (7010529), thuộc Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

- Sáp nhập Phường 5 (mã 7010709) vào Phường 2 (mã 7010703), thuộc Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

- Sáp nhập Phường 12 (mã 7010719) vào Phường 13 (mã 7010721), thuộc Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

- Sáp nhập Phường 15 (mã 7010929) vào Phường 12 (mã 7010923), thuộc Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

- Sáp nhập Phường 3 (mã 7011905) vào Phường 2 (mã 7011903), thuộc Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

- Sáp nhập Phường 12 (mã 7013111) vào Phường 11 (mã 7013127), thuộc Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

- Sáp nhập Phường 14 (mã 7013129) vào Phường 13 (mã 7013109), thuộc Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

6. Nâng cấp cập nhật hết hiệu lực một số mặt hàng chịu thuế bảo vệ môi trường

- Cập nhật hết hiệu lực một số mặt hàng chịu thuế bảo vệ môi trường trên tờ khai 01/TBVMT, 01/CNKD từ kỳ tính thuế tháng 09/2020, cụ thể:

+ Xăng sản xuất trong nước (trừ etanol)

+ Nhiên liệu bay sản xuất trong nước

+ Dầu Diezel sản xuất trong nước

+ Dầu hỏa sản xuất trong nước

+ Dầu mazut sản xuất trong nước

+ Dầu nhờn sản xuất trong nước

+ Mỡ nhờn sản xuất trong nước

+ Xăng E5 Ron 92 sản xuất trong nước (trừ etanol)

+ Xăng E5 Ron 92 nhập khẩu bán ra trong nước

+ Xăng nhập khẩu bán ra trong nước

+ Nhiên liệu bay nhập khẩu bán ra trong nước

+ Diezel nhập khẩu bán ra trong nước

+ Dầu hỏa nhập khẩu bán ra trong nước

+ Dầu mazut nhập khẩu bán ra trong nước

+ Dầu nhờn nhập khẩu bán ra trong nước

+ Mỡ nhờn nhập khẩu bán ra trong nước

+ Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu mazut, dầu mỡ nhờn bán ra trong nước

Không có nhận xét nào