Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Bài viết mới

latest

Thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế - CCT Quận Bình Tân

Thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại Chi cục thuế Quận Bình Tân Bước 1: Thông báo giải thể tại Cổng đăng ký kinh doanh quốc gia Bước 2:...

Thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại Chi cục thuế Quận Bình TânBước 1: Thông báo giải thể tại Cổng đăng ký kinh doanh quốc gia

Bước 2: Nộp bộ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với trường hợp giải thể, gồm các hồ sơ sau:
  1. Văn thư trách nhiệm pháp lý sau giải thể (2 bản chính)
  2. Biên bản thanh lý tài sản (2 bản chính)
  3. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (nộp qua mạng)
  4. Thông báo kết quả hủy hóa đơn (nộp qua mạng)
  5. Văn bản cam kết chưa mua, chưa phát hành hóa đơn đối với trường hợp chưa in hoặc chưa sử dụng hóa đơn (2 bản chính)
  6. Báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân, quyết toán thu nhập doanh nghiệp (nộp qua mạng)
  7. Báo cáo tài chính (nộp qua mạng)

Không có nhận xét nào