Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Bài viết mới

latest

Danh sách cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu Quý 3/2021 tại Tp. HCM

Danh sách cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu  Quý 3/2021 tại Tp. HCM Tải file: Tại đây 1. Quy định về thay đổi nơi khám chữa...

Danh sách cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu 

Quý 3/2021 tại Tp. HCM


Tải file: Tại đây


1. Quy định về thay đổi nơi khám chữa bệnh:

1.1 Thời gian thực hiện: Việc đổi thẻ BHYT do thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu chỉ thực hiện vào tháng đầu mỗi quý: Tháng 1, Tháng 4, Tháng 7, Tháng 10.

1.2 Mẫu biểu sử dụng: 

- Phiếu giao nhận hồ sơ mẫu số 610 (tải file)

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01 bản/người)

2. Thực hiện thay đổi nơi khám chữa bệnh:

2.1 Thực hiện hồ sơ bưu điện:

- Người cùng tham gia BHXH, BHYT nộp hồ sơ cho đơn vị đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT.

- Người chỉ tham gia BHYT nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH nơi nào thuận tiện (trên địa bàn Hồ Chí Minh).

2.2 Thực hiện hồ sơ điện tử cổng dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn

Tại mục Danh sách thủ tục chọn "Cấp lại thẻ BHYT do thay đổi mã quyền lợi, thay đổi thông tin in trên thẻ" - Mã thủ tục 610.

Lưu ý

- Để tránh bị lỗi, nên thay đổi Cơ sở KCB trong thông tin Quản lý lao động trước khi thực hiện hồ sơ điện tử.

- Xem kỹ nội dung về đăng ký khám chữa bệnh lần đầu trong danh sách. Đối với một số bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh sẽ không nhận đăng ký tăng mới, gia hạn, đổi nơi khám chữa bệnh đối với một số đối tượng cụ thể.

Phan Tuấn Nam

0901211181
Không có nhận xét nào