Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Bài viết mới

latest
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hóa đơn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hóa đơn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư 26/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế GTGT và QLT tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

  Tải văn bản Thông tư 26/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghịđịnh số 12/2015/NĐ-CP ngày 12  thán...